ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πολυετής εμπειρία και πλήρη τεχνογνωσία

Η εταιρεία επανδρωμένη και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, πινάκων αυτοματισμού, πεδίων, ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και οποιοδήποτε τύπο πίνακα μας ζητήσετε.

Σε όλα μας τα έργα προσφέρουμε μελέτη, σχεδίαση και κοστολόγηση των πινάκων τόσο στο στάδιο της προσφοράς όσο και της εκτέλεσης. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα, τη συνδεσμολόγηση, τον ποιοτικό έλεγχο, τη δοκιμή λειτουργίας του και τη μεταφορά του προς εσάς με οποιδήποτε τρόπο επιθυμείτε.

Η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα ξεκινάει πρώτα από το τμήμα σχεδίασης και μελέτης του κάθε έργου ξεχωριστά, κατόπιν περνάει στην δημιουργία του ηλεκτρολογικού σχεδίου μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος EPLAN και στη συνέχεια προχωράμε στην κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος κατά ελότ και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με την παράδοση του έργου δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες ως προς τήν σωστή και ασφαλή λειτουργία του πίνακα. Επίσης παραδίδεται και το ηλεκτρολογικό σχέδιο με την απαραίτητη κλεμοσειρά έτσι ώστε να γίνει σωστά η συνδεσμολογία του πίνακα.

image
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ηλεκτρολογικά σχέδια EPLAN

Για κάθε κατασκευή παράγονται σχέδια με το εξειδικευμένο πρόγραμμα ηλεκτρολογικού σχεδίου EPLAN ELECTRIC P8, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το κύριο και βοηθητικό κύκλωμα καθώς επίσης και αναλυτική αναφορά στις κλέμες του πίνακα.

Με την αποπεράτωση των εργασιών, όλα τα σχέδια παραδίδονται στον πελάτη και κρατούνται σε αρχείο στο σχεδιαστήριο μας, παρέχοντας τη δυνατότητα κατασκευής αντιγράφων οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε.

ΕΜΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πιστοποιημένη εργασία – κορυφαία ανταλλακτικά

Κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς πίνακες τυποποιημένων διαστάσεων και αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ή προδιαγραφές του πελάτη.

Ανταγωνιστικό
Κόστος

Οικονομικές τιμές πάντα στα πλαίσια της αγοράς και της ποιότητας της δουλειάς μας.

Τεχνική
Υποστήριξη

Παρέχουμε καθημερινή άμεση τεχνική υποστήριξη και μετά το πέρας των εργασιών.

Σχέση
Εμπιστοσύνης

Ανάπτυξη στενών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας.