Κατηγορίες ηλεκτρικών πινάκων

Πίνακες Εκκινητές Κινητήρων

Πίνακες Εκκινητές Κινητήρων

Inverter – Soft Starter – Αστεροτρίγωνο – Aπευθείας

Πίνακες Διανομής

Πίνακες Διανομής

Kατασκευασμένοι από λαμαρίνα DKP 1,25-1,5mm

Πίνακες Μέσης Τάσης

Πίνακες Μέσης Τάσης

Είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Πίνακες Αντιστάθμισης

Πίνακες Αντιστάθμισης

Kατασκευάζουμε συστοιχείες πυκνωτών έως 12 βαθμίδων.

Πίνακες Πυρόσβεσης

Πίνακες Πυρόσβεσης

Kατασκευασμένοι από λαμαρίνα DKP 1,25-1,5mm

Πίνακες Αυτοματισμού Η/Ζ

Πίνακες Αυτοματισμού Η/Ζ

Aυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία ενός H/Z

Πίνακες Πισινών

Πίνακες Πισινών

Για μηχανοστάσια-πισίνες-βιολογικοί καθαρισμοί

Πίνακες Φωτοβολταικών

Πίνακες Φωτοβολταικών

Πίνακες για φωτοβολταικά πάνελ (ΑC/DC)

Αίτηση οικονομικής προσφοράς