ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένα projects
ανά την Ελλάδα

Κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς βιομηχανικούς πίνακες με προσοχή στη λεπτομέρεια, τηρούμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ κάθε μας έργο παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας.

Όλα
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΣΙΝΩΝ

ERGO-TEL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

NOCCHI PUMPS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ