Πληροφορίες

Oι μεταλλικοί ηλεκτρικοί πίνακες  έχουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα χρήσης από τις μικρές επιχειρήσεις έως στην βαριά βιομηχανία. Με την δυνατότητα να τροφοδοτούν κινητήρες ποικίλης ισχύος σε συνδυασμό με εκτεταμένες δυνατότητες αυτοματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου, μπορούμε να οργανώσουμε την επιχείρησή μας με οποιοδήποτε τρόπο.

Με την βοήθεια των PLC (Programmable Logic Controller) μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς πάσης φύσεως, με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης. Σε περίπτωση επιλογής συμβατικών υλικών, κλασσικοί πίνακες τροφοδοσίας περιλαμβάνουν βασικές μανταλώσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν έναν περιορισμένο έστω έλεγχο λειτουργίας των τροφοδοτούμενων μηχανημάτων.

Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος γιατί κανένα μηχάνημα στο βιομηχανικό πεδίο δεν λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, είτε από όλα τα άλλα μηχανήματα, είτε από τις λοιπές παραμέτρους της παραγωγής, είτε ακόμα και από τις συνθήκες περιβάλλοντος.-Οι πίνακες είναι μεταλλικοί βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για να έχουν μεγάλη αντοχή όπου και να τοποθετηθούν.

Η διάσταση του πίνακα διαφέρει ανάλογα με την παραγγελία. -Κατασκευάζουμε κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, οποιοδήποτε τύπου πίνακα μας παραγγείλετε, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Με τα επώνυμα υλικά που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουμε κορυφαία ποιότητα κατασκευής.

Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνείτε μαζί μας και διορθώνουμε το πρόβλημα.

Εκκινητές (Soft-Starter - Inverter - Dol)

 • Εσωτερικού χώρου ΙΡ44,κατασκευασμένοι από στραντζαριστά χαλυβδοελάσματα και επένδυση λαμαρίνας DKP 1,25-1,5mm.
 • Εκτός των τυποποιημένων πλέον εκκινητών DOL ή Υ/Δ μελετάμε και κατασκευάζουμε πίνακες με σύγχρονους πλέον εκκινητές SOFT-STARTER και ρυθμιστές στροφών INVERTER.

Κατηγορίες Πινάκων Διανομής

 • Εσωτερικού χώρου ΙΡ44, κατασκευασμένοι από στραντζαριστά χαλυβδοελάσματα και επένδυση λαμαρίνας DKP 2mm.
  Είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Αποτελούνται από μεμονομένα πεδία διαφόρων διαστάσεων συνδεδεμένα μεταξύ τους για να αποτελούν ενιαίο σύνολο.Στο επάνω μέρος διέρχονται οι μπάρες των τριων φάσεων καλυμένες με στραντζαριστά πλέξι-γκλας και στο κάτω μέρος διέρχονται οι μπάρες ουδετέρου και γειώσεως.

Χρησιμοποιούνται ως πίνακες διανομής ή αυτοματισμού.

Κατηγορίες Πινάκων Μέσης Τάσης

 • Εσωτερικού χώρου ΙΡ44,κατασκευασμένοι από στραντζαριστά χαλυβδοελάσματα και επένδυση λαμαρίνας DKP 2mm.
 • Είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.αποζεύκτες,ασφαλειοαποζεύκτες, αυτόματοι SF6 .
 • Προστασία πρωτογενή ή δευτερογενή.

Πίνακες Αντιστάθμισης - Βελτίωση συνιμητόνου (φ)

 1. Μελετάμε και κατασκευάζουμε συστοιχείες πυκνωτών από 4 έως 12 βαθμίδων.
 2. Το ερμάριο είναι ανάλογο με τα KVAR που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι συστοιχίες επιτυγχάνουν :
1) Υψηλότερο συντελεστή ισχύος.
2) Φιλτράρισμα αρμονικών.
3) Υψηλή θερμική αντοχή.
4) Χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
5) Αποφυγή επιβαρύνσεων στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Κατηγορίες Πινάκων Πυρόσβεσης

Είναι εσωτερικού χώρου ΙΡ44 κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DKP 1,25-1,5mm.

Περιλαμβάνει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την προστασία και εκκίνηση της αντλίας τζόκευ,της κύριας αντλίας και την αυτόματη εκκίνηση της DIESEL αντλίας, ανάλογα με την πίεση του δικτύου.

Οι πίνακες αυτοματισμού συνοδεύονται με συντηρητή και φορτιστή μπαταρίας.

Κατηγορίες Πινάκων Αυτοματισμού

 • Εσωτερικού χώρου ΙΡ44, κατασκευασμένοι από στραντζαριστά χαλυβδοελάσματα και επένδυση λαμαρίνας DKP 2mm.
 • Είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Αποτελούνται από μεμονομένα πεδία διαφόρων διαστάσεων συνδεδεμένα μεταξύ τους για να αποτελούν ενιαίο σύνολο.Στο επάνω μέρος διέρχονται οι μπάρες των τριων φάσεων καλυμένες με στραντζαριστά πλέξι-γκλας και στο κάτω μέρος διέρχονται οι μπάρες ουδετέρου και γειώσεως.

Χρησιμοποιούνται ως πίνακες διανομής ή αυτοματισμού.

Κατηγορίες Πινάκων Πισινών-Βιολογικού Καθαρισμού

 • Είναι εσωτερικού χώρου ΙΡ44 κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DKP 1,25-1,5mm.
 • Κατασκευάζουμε ηλεκτρικούς πίνακες μηχανοστασίων-πισινών-βιολογικών καθαρισμών και τροφοδοσίας προβολέων πισίνας Χ.Τ.

Κατηγορίες Πινάκων για Φωτοβολταικά Πάνελ

Κατασκευάζουμε  ηλεκτρικούς πίνακες προστασίας – ελέγχου – διανομής συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
Χρησιμοποιούμε κορυφαία ηλεκτρολογικά υλικά γνωστών οίκων.

Αναλυτικά:

 • Πίνακες στεγανούς ΙΡ 66 για εξωτερική χρήση της εταιρίας ΑΒΒ.
 • Ασφαλειοαποζεύκτες μέχρι 25 Α, 1000V DC της εταιρίας ΑΒΒ.
 • Απαγωγείς υπερτάσεων 40 KA, 1000 V DC, εταιριών SALTEK, PHOENIX της εταιρίας ΑΒΒ.
 • Αυτόματοι διακόπτες και μικροαυτόματοι για AC και DC κυκλώματα εταιριών της εταιρίας ΑΒΒ.
 • Πίνακες αυτοματισμού με PLC για τον έλεγχο κίνησης TRACKER.

Επίσης κατασκευάζουμε πίνακες  AC και DC κυκλωμάτων:

 • μικρού μεγέθους για οικιακές εφαρμογές 5 -10 KVA
 • μεσαίου μεγέθους για εφαρμογές Χ.Τ 20 -100 KVA
 • μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές Μ.Τ 250 – 2.500 KVA