ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΛΥΤΟΣ κατέχει πολυετή εμπειρία και πλήρη τεχνογνωσία στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων παντός είδους. Η εταιρεία επανδρωμένη και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, πινάκων αυτοματισμού, πεδίων, ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και οποιοδήποτε τύπο πίνακα μας ζητήσετε.

Σε όλα μας τα έργα προσφέρουμε μελέτη, σχεδίαση και κοστολόγηση των πινάκων τόσο στο στάδιο της προσφοράς όσο και της εκτέλεσης. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα, τη συνδεσμολόγηση, τον ποιοτικό έλεγχο, τη δοκιμή λειτουργίας του και τη μεταφορά του προς εσάς με οποιδήποτε τρόπο επιθυμείτε.

Η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα ξεκινάει πρώτα από το τμήμα σχεδίασης και μελέτης του κάθε έργου ξεχωριστά, κατόπιν περνάει στην δημιουργία του ηλεκτρολογικού σχεδίου μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος EPLAN και στη συνέχεια προχωράμε στην κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος κατά ελότ και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Με την παράδοση του έργου δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες ως προς τήν σωστή και ασφαλή λειτουργία του πίνακα. Επίσης παραδίδεται και το ηλεκτρολογικό σχέδιο με την απαραίτητη κλεμοσειρά έτσι ώστε να γίνει σωστά η συνδεσμολογία του πίνακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, πινάκων αυτοματισμού, πινάκων αντιστάθμισης-συστοιχίας πυκνωτών, πινάκων φίλτρων αρμονικών, φωτοβολταικών πάρκων (AC/DC), πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για κάθε κατασκευή παράγονται σχέδια με το εξειδικευμένο πρόγραμμα ηλεκτρολογικού σχεδίου EPLAN ELECTRIC P8, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το κύριο και βοηθητικό κύκλωμα καθώς επίσης και αναλυτική αναφορά στις κλέμες του πίνακα. Με την αποπεράτωση των εργασιών, όλα τα σχέδια παραδίδονται στον πελάτη και κρατούνται σε αρχείο στο σχεδιαστήριο μας, παρέχοντας τη δυνατότητα κατασκευής αντιγράφων οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίσης, κατασκευάζουμε πίνακες τυποποιημένων διαστάσεων και αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή πίνακα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ή προδιαγραφές του πελάτη. Χρησιμοποιούμε υλικά πιστοποιημένα σε διεθνείς οργανισμούς όπως GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, TELEMECANIQUE, SCHRACK, LOWATO και άλλων μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρολογικού υλικού.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι δραστηριότητες της εταιρίας έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα.Η δραστηριοποίηση της εταιρείας μας στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού και των ηλεκτρικών πινάκων από το 1984, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στενών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας και τη δημιουργία μια σταθερής και μακροχρόνιας βάσης εμπιστοσύνης των πελατών μας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και προσδοκάμε μια προσωπική επαφή μαζί σας, τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και συνεργασίας.

Με εκτίμηση, Λύτος Νικόλαος